info@basvet.nl 06-21492896

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bas vet Teeltadvies B.v. verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaan
  • Voornaam of voorletter(s) en achternaam
  • Adres, postcode enplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres, postcode, plaats en land
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
Bas vet Teeltadvies B.v. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of informatie-aanvraag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@basvet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. I-match v.o.f. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.

Bas vet Teeltadvies B.v.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@basvet.nl.